Det kan være svært at finde sin vej tilbage til arbejdsmarkedet efter længere tids ledighed eller sygemelding. Mange faktorer og usikkerhedsmomenter spiller en væsentligere rolle, end de fleste på forhånd er klar over.

 

Det er vi i Fairway Consult A/S forberedt på.

 

Qua mange års erfaring i relation til denne indsats har vi opbygget og udviklet vores strategier således, at der ikke blot tages hensyn til gældende lovgivning men også efterlades det nødvendige spillerum til, at vi i samarbejde med vores kandidater kan finde frem til den for alle bedst tænkelige og erhvervsrettede løsning.

 

Som kandidat hos Fairway Consult A/S vil du blive rådgivet af din faste kontaktperson gennem hele forløbet, og alle vores samtaler er udelukkende individuelt tilrettelagte. Vi vil i samtalerne med dig lytte til dine jobmæssige ønsker og fokus vil være rettet på et samarbejde mellem os, der fremmer dine muligheder for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet – eller anden afklaring af din situation.

 

Som kandidat hos os får du endvidere tilgang til vores store netværk af samarbejdspartnere, hvor du kan vælge at søge arbejde. Vi vil – gerne sideløbende med din egen jobsøgning – forestå selve afsøgningsprocessen og endvidere fungere som din faste rådgiver i den første tid på din nye arbejdsplads.

 

Vi har i Fairway Consult A/S ikke blot erfaring i at tilvejebringe ordinære jobs til vores ledige kandidater. Langt størstedelen af de jobs, som vi løbende formidler, kræver en særlig tilrettelæggelse ud fra skånehensyn til eksempelvis din fysik, og vi har specialiseret os netop indenfor rammerne af dette spændingsfelt, hvor det ofte kan forekomme umuligt uden relevant rådgivning og hjælp at komme videre.

 

Så kontakt os på info@fairwayconsult.dk eller vores konsulenter på 32-47 33 80 og lad os sammen finde ud af, om vi også kan hjælpe dig videre.