Fairway Consult A/S er en HR-virksomhed, som siden sin etablering i 2003 har specialiseret sig indenfor beskæftigelsesindsatsen overfor primært ikke-forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere.

Fairway Consult A/S er en aktiv medspiller indenfor rammerne af det rummelige arbejdsmarked og en lokalt engageret virksomhed. 

Vores hovedkontor er beliggende i Bella Centeret, og vi samarbejder i dag primært med Jobcentre beliggende i og omkring hovedstaden, men også med Jobcentre i den resterende del af Sjælland.

Fairway Consult er specialister i indsatsen overfor sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere tilhørende matchgrupperne 4-5 og personer, der modtager ledighedsydelse eller er fundet berettiget til fleksjob.

Vi gennemfører også vores særligt tilrettelagte forløb for ikke-forsikrede ledige tilhørende matchgruppe 1-3, ligesom vi også i mindre grad samarbejder med Jobcentrene og A-kasser omkring løsningsorienterede indsatser for forsikrede ledige.

Herudover forestår Fairway Consult A/S også rådgivning af private virksomheder i forbindelse med arbejdsfastholdelse, sygefraværspolitikker, konfliktmægling og genplacering, ligesom vi tilbyder karriererådgivning til personer, der ønsker nye karrieremæssige udfordringer.