Et outplacementforløb hos Fairway Consult A/S sikrer den opsagte medarbejder optimale betingelser for en fortsat karriere.

Outplacement er ikke blot en investering i den fratrædende medarbejder, men i ligeså høj grad en investering i virksomhedens omdømme og renommé i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere, samt ikke mindst de eksisterende medarbejdere.
 

Medarbejderen tilknyttes Fairway Consults dygtige konsulentgruppe, som assisterer med at strukturere søgningen efter nye udfordringer.

Ansøgningsmateriale og CV målrettes og gennemarbejdes gennem dialog og sparring. Jobsøgningsprocessen gøres dermed fokuseret og kvalificeret.

Herudover sikres den opsagte medarbejder:
 

»         Større indsigt i og viden om egen personprofil

»         Coaching og rådgivning i forbindelse med jobsøgning

»         Målsætninger og handlingsplan for jobsøgningsaktiviteter

»         Samtaletræning, herunder forberedelse til jobsamtale

»         Rådgivning om nyttig brug af personligt netværk

»         Personlighedstest og logikanalyser,

»         Fairway Consult som agerende jobagent


Forløbet bliver aftalt individuelt alt afhængig af behovet hos den enkelte, og der er tale om løbende opstarter. I vores tilgang til den opsagte medarbejder tilstræber vi fra start at fremelske en konstruktiv og direkte dialog med henblik på hurtigst muligt at finde ny beskæftigelse til den pågældende. I den afsøgende periode får den opsagte medarbejder mulighed for at benytte vores specialindrettede jobkontorer med dertil knyttet IT, ligesom den opsagte medarbejder løbende og efter behov kan få rådgivning af eller sparre med sin konsulent.


For yderligere kan udviklingsdirektør Anders Jul Madsen kontaktes på 32 47 33 80 eller der kan sendes mail til
info@fairwayconsult.dk.