Fairway Consult A/S yder professionel rådgivning til såvel private som offentlige virksomheder i hele Øresundsregionen.

 

Vores dygtige team af kompetente og nytænkende rådgivere har i flere år hjulpet virksomheder med mange differentierende opgaver, der alle har stor betydning for virksomhedens drift og de ansattes velbefindende på arbejdsstedet.

 

Fairway Consult A/S tilbyder blandt andet rådgivning om fastlæggelse af aktiv sygefraværspolitik i mellemstore og store virksomheder, oftest suppleret med initiativer til fremme af de ansattes sundhed og velvære.

 

Herudover rådgiver Fairway Consult A/S virksomheder, som ud fra en generel tilgang til området ønsker at optimere sin medarbejderpleje og udvikle sit sociale indeks i øvrigt.

 

Fairway Consult A/S har endvidere siden 2007 tilbudt konfliktmægling til sine faste samarbejdspartnere i forbindelse med løsning af ellers fastlåste problemstillinger på arbejdspladsen, ligesom vi også indenfor dette unikke område tilbyder undervisning af virksomhedernes nøgleansatte.

 

Vi tilbyder med baggrund i vores erfaring indenfor rammerne af det rummelige arbejdsmarked endvidere virksomheder rådgivning og assistance i forbindelse med personalesager generelt og arbejdsfastholdelsessager specifikt.

 

Vi er i Fairway Consult A/S stolte af de resultater, som vores indsats i tæt samspil med vores samarbejdende virksomheder har givet og fortsat giver på såvel kort som langt sigt.

 

Du er velkommen til at rette henvendelse til:

 

Anders Jul Madsen, Udviklingsdirektør

på telefonnummer  32 47 33 80

for yderligere information samt referencer.